Tama Assist Porady Folia Top Banner

Zużycie folii na kostkę z pojedynczej rolki. Przykład 1

Istnieje wiele różnych rozmiarów owijanych kostek, co znacznie utrudnia obliczenie
liczby bel możliwych do uzyskania z rolki. Liczba owiniętych bel, każdego rozmiaru, z jednej rolki folii
zależy od wielu ważnych czynników.

• ROZMIARU BELI

 

• % ROZCIĄGNIĘCIA FOLII

 

• LICZBY OBROTÓW NA BELĘ

Za pomocą poniższego wzoru oblicza się przybliżoną liczbę kostek,
owijanych w 4 warstwy folii, które można uzyskać z jednej rolki folii.

PRZYKŁAD – bela 1,5m x 0,8m x 0,85m
A Oblicz sumę czterech największych długości beli = 4,7 m
(2 x 1,5 m + 2 x 0,85 m)
B Pomnóż przez 75 (szerokość folii – 75 cm)
C Pomnóż przez 0,0025 (grubość warstwy folii – 25 mikronów)
D Pomnóż przez 0,0933 (gęstość folii)
E Podziel przez 1,7 (długość folii plus 70% rozciągnięcia)
F Pomnóż przez 16 (liczba obrotów na belę przy 4 warstwach folii)
= 0,774 kg FOLII NA BELĘ
G Podziel na wagę rolki folii (bez rdzenia)
(około 26,2 kg na rolkę 750 mm x 1500 m)
26,2 kg (całkowita masa folii/rolkę) ÷ 0,774 kg (masa folii/belę)
= 33,8 BELI Z JEDNEJ ROLKI
Potrzebujesz pomocy?

Więcej opcji kontaktu:
Powrót do góry