Podobnie jak większość rynków foliowych w całej Europie, brytyjski rynek foli rolniczej charakteryzuje duża konkurencja oraz duża liczba graczy. Wiodący producent, firma Rani, znajduje się w ścisłej czołówce jeśli chodzi o jakość i technologię, starając się dać przewagę użytkownikowi końcowemu, a dzięki długiej współpracy z czołowym dostawcą żywic, firmą Dow, jest dobrze przygotowany, żeby to wykorzystać. Kluczowe właściwości fizyczne potrzebne do tego celu wynikają właśnie z żywicy, z której najlepsze rodzaje są odpowiednio dostosowywane do potrzeb rynku kiszonek. W 2002 r. firma Dow wprowadziła żywicę DOWLEX™ 2045S zaprojektowaną specjalnie do stosowania przy kiszonkach – przygotowywaną na zamówienie i spełniającą wyżej wymienione wymagania, a więc oferującą lepszą jakość i bardziej niezawodną folię do owijania bel.
Firma Dow już od dawna działa na rynku kiszonek, a od 2002 r. rozpoczęła kolejny etap zaangażowania na głównych rynkach kiszonki w całej Europie. Skupia się głównie na innowacji poprzez badania, ponieważ uważa, że niezwykle ważne jest kompleksowe zrozumienie tego, co dzieje się wewnątrz owiniętej beli – co wpływa na proces fermentacji, w jaki sposób owijanie kiszonki może zminimalizować straty i poprawić jakość kiszonej paszy. Ze względu na zawartość ropy naftowej stanowiące surowiec żywice pozostają zależne od sytuacji ekonomicznej na świecie, co bezpośrednio wpływa na cenę wyrobów gotowych. Średnia roczna cena żywicy wzrasta od 2003 roku. Na poziom cen żywicy wykorzystywanej do produkcji folii wpływa wiele różnych czynników, w tym wydajność w zakresie rafinacji ropy naftowej i zmienność cen, na które wpływają zewnętrzne czynniki polityczne, gospodarcze i środowiskowe.
Produkcja dobrej jakości kiszonki zależy od zastosowania dobrej jakości materiałów i sprzętu, w tym folii do owijania beli – mówi Mark Saurin, starszy kierownik ds. marketingu firmy Dow. „Folia do kiszonki zapewnia skuteczną i hermetyczną osłonę, która jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na uzyskiwanie dobrej kiszonki z bel”. Folia do owijania bel powinna spełniać następujące wymagania:

  • • utrzymywać gęstość i integralność beli przez dłuższy czas w zmiennych warunkach klimatycznych oraz znosić przenoszenie;
  • • tworzyć barierę wodno-tlenową i utrzymywać gazowy dwutlenek węgla wewnątrz beli jako środek konserwujący.
Globalne zapotrzebowanie na ropę naftową pozostaje wysokie i gwałtownie rośnie na rynkach wschodzących” – kontynuuje Saurin. Z drugiej strony, wydajność rafineryjna znajduje się obecnie pod ogromną presją, ponieważ niskie marże rafineryjne ograniczają inwestycje w nowe moce produkcyjne, a istniejące rafinerie już teraz działają z pełną lub prawie pełną wydajnością”..
Silage Stretch film
Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry