6 layers Film
Zwróć uwagę, że przy używaniu zielonej folii ciemniejszy obszar na owiniętej beli jest wyraźnie widoczny. Wynika to z nierównomiernego lub nieprawidłowego nałożenia 4 warstw.

Od czasu gorącego lata w 2003 r. owijanie kiszonki w zieloną folię stało się dużo bardziej akceptowalne. Tam, gdzie kiedyś używano białej lub zielonej folii jedynie w przypadku sianokiszonki o wysokiej zawartości suchej masy, a mniej wymagająca kiszonka produkowana była przy użyciu tańszej czarnej folii, sytuacja szybko ulega zmianie.

Ponieważ, zadaniem naukowców i meteorologów, perspektywa kolejnych gorących lat wydaje się coraz bardziej prawdopodobna, należy rozważyć ryzyko związane z wykorzystywaniem czarnej folii oraz dobrze zapoznać się z tym tematem i przekonać tych, którzy nadal zastanawiają się, czy to dobre rozwiązanie. Pierwszym i najbardziej oczywistym punktem, na którym bazują wszystkie kolejne jest temperatura folii. W czerwcu i lipcu 2003 roku, gdy temperatury w ciągu dnia osiągnęły szczyt, rolka czarnej folii w bezpośrednim świetle słonecznym mogła osiągnąć temperaturę powierzchni równą 50 stopni lub więcej w ciągu godziny, podczas gdy zielona folia, dla porównania, utrzymywała temperaturę poniżej 30 stopni. Działanie tego ogromnego wzrostu temperatury na czarną folię wpłynęło na zmianę właściwości folii, czyniąc ją jednocześnie bardziej elastyczną i łatwiejszą do rozciągnięcia oraz bardziej lepką w dotyku, ponieważ aktywny składnik nadający lepkość folii migrował do powierzchni folii znacznie szybciej w cieplejszych warunkach.

Czynniki te wytworzyły idealne warunki do wystąpienia rozciągania wtórnego, czego skutkiem było zwiększone zwężenie folii przy rozciąganiu na wałkach rozciągających folię, a tym samym zwężenie szerokości folii nakładanej na belę. Węższa wstęga folii nałożona na belę uniemożliwiła utworzenie odpowiednich zakładek posiadających wymagane 50% jej szerokości. W takiej sytuacji, miałby miejsce typowy przypadek zbyt małej liczby warstw na niektórych częściach beli. Jednak w przypadku czarnej folii niewłaściwa aplikacja folii nie jest widoczna, ponieważ bela nadal pozostaje w jednolitym czarnym kolorze.

Green FilmKolejnym czynnikiem zwiększonej temperatury czarnej folii jest jej wpływ na owiniętą belę. Przy wyższych temperaturach powierzchniowych osiąganych w przypadku czarnej folii bela bardziej się rozszerza, ponieważ wewnętrzne gazy szybciej się nagrzewają, wytwarzając podwyższone ciśnienie w beli. W rezultacie, gdy bela się kurczy, o zmierzchu lub podczas deszczu, gazy również zmniejszają swoją objętość, tworząc podciśnienie w środku beli, co może spowodować, że bela zacznie wciągać wszelką wilgoć obecną na beli i pomiędzy warstwami folii – co jest jedną z przyczyn gromadzenia się wody w belach i ich zepsucia.

Widać więc, że przejście z czarnej folii na zieloną nie jest cynicznym zabiegiem producentów folii, aby przekonać cię do zakupu droższego produktu, a jedynie działaniem podyktowanym zdrowym rozsądkiem. Faktem jest, że podstawowy surowiec stosowany w przypadku kolorowych folii jest droższy niż ten używany w przypadku folii w kolorze czarnym, na co wpływa również tradycyjne większe zapotrzebowanie na czarną folię na naszym rynku w porównaniu z folią kolorową; niektórzy producenci w Wielkiej Brytanii i Irlandii skupili swoją produkcję na czarnej folii, pogłębiając różnicę w cenie między poszczególnymi kolorami. Z wspomnianych już wcześniej powodów na całym kontynencie wykorzystanie czarnej folii jest znacznie niższe niż w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Rynek ten wyprzedza nas również w innej kwestii dotyczącej owijania bel, gdzie Wielka Brytania i Irlandia mają jeszcze sporo do nadrobienia – a mianowicie, w kwestii produkcji bel o znacznie lepszej jakości dzięki zastosowaniu większej ilości folii.

Jest dobrze udokumentowanym faktem, że większa liczba warstw folii na beli zmniejsza psucie się i zwiększa wartość beli, zarówno pod względem odżywczym, jak i czystą wartość pieniężną w przypadku sprzedaży. Dwa lata temu CEDAR (Centrum Badań nad Mleczarstwem na Uniwersytecie w Reading) przeprowadziło obszerne badania na ten temat, dochodząc do wniosku, że średnio 9% beli owiniętej 4 warstwami folii zostało utracone w wyniku psucia się przez powietrze lub zanieczyszczenie wilgocią, w porównaniu do prawie zerowej straty przy owinięciu 6 warstwami. Obliczając to, można zauważyć, że dodatkowy koszt folii wymagany do nałożenia kolejnych 2 warstw jest nadal znacznie niższy niż obniżona wartość beli, wynikająca z zastosowania niewystarczającej liczby warstw. Ponownie, nie jest to żadna sztuczka producentów folii, ale potwierdzony naukowo fakt.

Można by dyskutować o tym, że przejście w Europie do pakowania z minimum 6 warstwami folii – a to jedynie minimum (w wielu częściach Europy stosuje się 8, a nawet 10 warstw folii, jeśli chodzi o wartość zbiorów lub beli) – mogło być wynikiem dostrzeżenia ponoszonych strat, a także dostrzeżenia tego, że często bele z czterema warstwami folii nie były prawidłowo owinięte, co można było łatwo zauważyć przy stosowaniu jasnych folii. Pamiętaj, że w przypadku czarnej folii nie zobaczysz błędów popełnionych podczas nakładania folii, niezależnie od ich przyczyny. Zatem, zwiększając liczbę warstw folii do 6, bela z pewnością była owinięta co najmniej 4 warstwami folii na całej powierzchni. Jest to ważny do zapamiętania fakt przy owijaniu kostek, ponieważ kształt beli przykładany do folii ciągle się zmienia, i nie pozostaje stały, tak jak w przypadku bel okrągłych. Tak więc zanim złożysz w tym sezonie zamówienie na folię, zastanów się, dlaczego tak wielu innych użytkowników w całej Europie wybiera zieloną folię i dlaczego wybrał ją również Twój sąsiad.

Green Film Field

Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry