Tama Assist Porady Folia Top Banner

Zużycie folii na kostkę z pojedynczej rolki. Przykład 2

Istnieje wiele różnych rozmiarów owijanych kostek, co znacznie utrudnia obliczenie
liczby bel możliwych do uzyskania z rolki. Liczba owiniętych bel, każdego rozmiaru, z jednej rolki folii
zależy od wielu ważnych czynników.

• ROZMIARU BELI

 

• % ROZCIĄGNIĘCIA ZASTOSOWANEGO NA FOLII

 

• LICZBY OBROTÓW NA BELĘ

Za pomocą poniższego wzoru oblicza się przybliżoną liczbę kostek,
możliwych do uzyskania z jednej rolki.

PRZYKŁAD – bela o wymiarach 1,2m x 0,60m x 0,80m
A A Oblicz sumę czterech największych długości beli = 4 m (2 x 1,2 m + 2 x 0,80 m)
B Pomnóż przez 75 (szerokość folii – 75 cm)
C Pomnóż przez 0,0025 (grubość warstwy folii – 25 mikronów)
D Pomnóż przez 0,0933 (gęstość folii)
E Podziel przez 1,7 (długość folii plus 70% rozciągnięcia)
F Pomnóż przez 16 (liczba obrotów na belę)
= 0,658 kg FOLII NA BELĘ
G Podziel na wagę rolki folii (bez rdzenia)
(około 26,2 kg na rolkę 750 mm x 1500 m)
26,2 kg (całkowita masa folii/rolkę) ÷ 0,658 kg (masa folii/belę)
= 39,8 BELI Z JEDNEJ ROLKI
Potrzebujesz pomocy?

Więcej opcji kontaktu:
Powrót do góry