Tama Assist Porady Siatka Top Banner

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SIATKI

 

Długość siatki
Rolki siatki Tama są jedynymi w branży, które posiadają GWARANTOWANĄ długość. Netwrap knowledge guide 01

 • Wszystkie maszyny produkcyjne pracują z wykorzystaniem skalibrowanych układów pomiarowych, które są sprawdzane i weryfikowane zgodnie z kontrolowanymi procedurami.
 • Długość rolki jest regularnie mierzona i weryfikowana na jednostce rozwijającej, aby sprawdzić dokładność sprzętu pomiarowego.
 • WSZYSTKIE siatki Tama są zgodne z niemiecką normą DLG oraz amerykańskim standardem ASABE.

 

 

Budowa siatki

 

Netwrap Construction

 

 

Wytrzymałość siatki
Wytrzymałość siatek wykorzystuje „kierunek podłużny” – co oznacza, że grubsze nitki osnowy utrzymują siłę rozprężania beli.
Netwrap Strength

 

Cieńsze nitki wątka nie przyjmują siły rozprężania beli; utrzymują jedynie odpowiedni odstęp między nitkami osnowy.
Można to przedstawić w następujący sposób – jeżeli cieńsze nitki wątka zostaną wycięte z siatki na beli, bela pozostanie nienaruszona.

Netwrap Strength

 

 

Waga siatki na metr (g/m) nie jest związana z wytrzymałością siatki.
Wykorzystywane w produkcji siatki polimery o wysokiej wytrzymałości umożliwiają uzyskanie takiej samej, a nawet wyższej wytrzymałości. Umożliwia to uzyskanie lżejszej rolki, z tą samą gwarantowaną długością, z mniejszej ilości tworzywa sztucznego.

 

Netwrap Strength
Netwrap Strength
Netwrap Strength

 

Nowa technologia produkcji siatki opracowana przez firmę Tama, jest bardziej zaawansowana i łatwa w użyciu.

 

2. PRAWIDŁOWE BELOWANIE

 

Formowanie beli

 

Ważne jest, aby kształt beli był jednolity i płaski na całej swojej powierzchni. Bele o nierównym kształcie będą powodowały większe naprężenie siatki.

 

Bale formation

 

 

Nanoszenie siatki

Należy pamiętać, aby nakładać siatkę jedynie na zewnętrzną powierzchnię beli. Jeżeli plon nadal jest zbierany, gdy siatka zacznie być podawana do prasy, część siatki zostanie umieszczona WEWNĄTRZ beli, a nie NA JEJ POWIERZCHNI.

Net application

Jeżeli część siatki znajdzie się WEWNĄTRZ beli, spowoduje to wiele problemów:

 • Zwiększy się średnica beli.
 • Siatka może ulec uszkodzeniu przy wyrzucaniu beli.
 • Bela nie będzie w pełni zabezpieczona, ponieważ siatka nie będzie całkowicie trzymać beli.
 • Przy mniejszej liczbie warstw siatki na POWIERZCHNI BELI siatka może nie być w stanie wytrzymać naprężenia beli i może dojść do jej rozerwania.

 

Uszkodzenie beli

Ważne jest, aby bele wychodziły z prasy natychmiast po otworzeniu się tylnej klapy, aby uniknąć uszkodzenia siatki na powierzchni beli spowodowanego wałkami obracającymi się w komorze.
Jest to powszechny problem z każdą prasą, która posiada wałki wewnątrz komory belującej, przy wszystkich typach siatki.

Bale damage 1
Bale damage 2

PRZYCZYNA

 1. Bela jest zbyt duża i za gęsta oraz utknęła w prasie.
 2. Bela obraca się z trudnością, ponieważ ściany boczne komory nie są wystarczająco błyszczące.
 3. Prasa znajduje się pod niewłaściwym kątem w stosunku do ciągnika, co utrudnia wyrzucenie beli.

 

ROZWIĄZANIA

 1. Należy zmniejszyć obr./min lub wysprzęglić wał odbioru mocy z prasy, co zmniejszy tarcie wałków o powierzchnię beli.
 2. Upewnij się, że prasa jest prawidłowo ustawiona względem ciągnika, aby ułatwić wyrzucenie beli z prasy.
Bale damage
Bela nie jest od razu wyrzucana z prasy, ponieważ prasa ustawiona jest pod złym kątem..
Bale damage 4
Jeżeli prasa jest prawidłowo ustawiona względem ciągnika, bela może być wyrzucona natychmiast po otwarciu tylnej klapy.

Rodzaj plonu

Suche uprawy zbóż tworzą większe naprężenie na siatkę niż bele z siana lub kiszonki.
Bela o większej średnicy tworzy WIĘKSZE NAPRĘŻENIE na siatkę i wymaga większej liczby owinięć siatką.
Crop type

 

Prawidłowa ilość siatki na beli

Ważne jest, aby nałożyć na belę odpowiednią ilość siatki, która może różnić się w zależności od wielu czynników.

 1. Rodzaj plonu
 2. Średnica beli
 3. Sposób przenoszenia beli
 4. Ile razy bela będzie przenoszona?

Należy również pamiętać o tym, aby upewnić się, że ilość siatki dobrana przez monitor prasy, w kabinie ciągnika, jest równa faktycznej liczbie owinięć naniesionych na powierzchnię beli. Często zdarza się, że faktyczna ilość siatki na powierzchni beli nie jest zgodna z ilością, która została zaprogramowana.

Correct amount

Ważne jest, aby nanieść prawidłową liczbę owinięć siatki na belę, w zależności od zalecanych zastosowań dla poszczególnych rodzajów plonów.
Aby uzyskać najlepsze efekty belowania, zaleca się ścisłe stosowanie poniższego ogólnego przewodnika.
Przedstawione wartości to MINIMALNA zalecana liczba warstw siatki na całej powierzchni beli.

Kiszonka
średnica beli 1,2m
Siano
średnica beli 1,5m
Słoma
średnica beli 1,8-2m
Przynajmniej 2,5
warstwy siatki
na powierzchni beli
Przynajmniej 3,5
warstwy siatki
na powierzchni beli
Przynajmniej 4
warstwy siatki
na powierzchni beli

Zaleca się przynajmniej jedno dodatkowe owinięcie siatką przy pracy w ekstremalnych warunkach tj.:

 • Ustawienia beli na wysoką gęstość
 • Bardzo krótkie lub suche plony
 • Bardzo wysoko temperatura
 • Wielokrotne przenoszenie beli
 • Warunki z wysokim natężeniem UV
 • Kamieniste pola
 • Długookresowe przechowywanie na zewnątrz

!Połączenie kilku z powyższych warunków może wymagać jeszcze większej liczby owinięć.

Niniejsze zalecenia należy traktować jako wytyczne. Przy korzystaniu z siatki standardowej lub do ogólnych zastosowań prawdopodobnie konieczne będzie dodanie jednego owinięcia dla całkowitego zabezpieczenia beli.
Dodatkowe zalecenia przed i podczas belowania:

 • Sprawdź, czy końce tekturowego rdzenia mogą swobodnie obracać się w pojemniku na siatkę.
 • Sprawdź i wyczyść wszelkie odstające elementy w prasie, na tacy podającej, przy pasach transmisyjnych i rampie wyrzucającej, które mogą zahaczyć o siatkę i ją rozerwać.
 • Podczas belowania ładuj równomiernie plon do komory belującej, przechodząc od boku do boku.
 • Po wyrzuceniu beli, upewnij się że bela znajduje się odpowiednio daleko od tylnej klapy przed jej zamknięciem.
 • Sprawdź, czy na ukończonej beli nie znajduje się żaden plon między warstwami siatki.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRASY

 

Prasy przeznaczone wyłącznie do bel okrągłych wymagają tych samych podstawowych parametrów, aby prawidłowo pracować z siatką.

 1. Podawanie siatki do prasy belującej
 2. Naprężenie siatki podczas wiązania beli
 3. Rozłożenie siatki na całej szerokości beli
 4. Cięcie siatki pod koniec cyklu wiązania

Układ podający

 

Większość pras posiada układ gumowych i stalowych wałków z regulacją ustawień z każdej strony.
Ważne jest, aby obie strony były jednakowo wyregulowane, zapewniając pełne i równomierne dociskanie między wałkami.

 

Feeding system

Można łatwo sprawdzić, czy wałki są prawidłowo i w pełni równolegle ustawione. Umieść jeden arkusz papieru między wałkami i przekręć wałki, aby wciągnęły papier.

 • Jeżeli wałki są mocno zaciśnięte, próba wyciągnięcia papieru spowoduje, że będą się powoli obracać.
 • Powtórz tę czynność na całej szerokości wałków, aby upewnić się, że nacisk przy wyciąganiu papieru jest taki sam na całej szerokości.
 • Jeżeli papier można łatwiej wyciągnąć z jednej strony, wyreguluj odpowiednio wałek.

 

Feeding system

Układ naprężający
Wszystkie prasy muszą wytworzyć odpowiednie naprężenie siatki przy jej podawaniu, aby upewnić się, że siatka:

 • rozłoży się dobrze na beli;
 • będzie mocno przylegać do beli;
 • pozwoli mechanizmowi tnącemu na dokładne obcięcie siatki po wiązaniu.

Układ hamulcowy musi być sprawny i odpowiednio wyregulowany w celu zapewnienia pełnego i równomiernego naprężenia na całej szerokości siatki.
W zależności od marki i rodzaju prasy, układem naprężającym może być:

A. Pręt sprężający dociskany do siatki na powierzchni wałka (prasy Claas, McHale i podobne)
B. Mechanizm hamujący wałki podające (prasa John Deere i podobne)
C. A. Pręt sprężający dociskany do siatki na powierzchni wałka (prasy Claas, McHale i podobne)

Poniżej przedstawiono przykłady standardowych układów hamujących na popularnych rodzajach pras oraz istotne wytyczne:

A. Pręt sprężający (Claas, McHale)

TEnsion system

Upewnij się, że pręt sprężający jest umieszczony płasko i przylega na całej szerokości rolki siatki.

B. Mechanizm hamujący wałki podające (John Deere)

Braking machanism

Nacisk hamulca można zwiększyć, dodając więcej podkładek za płytą mocującą.
Ponadto – pamiętaj o sprawdzeniu, czy wałki podające są równomiernie ustawione (patrz poprzednia sekcja – Układ podający).

C. Hamulec tarczowy oraz klocki hamulcowe (Krone i CNH)

disc brake

disc brake

Upewnij się, że klocek hamulcowy nie jest zużyty, aby zapewnić odpowiednią skuteczność hamowania.
W przypadku prasy belującej Krone (zdjęcie po prawej) upewnij się, że ramię hamulca siatki znajduje się w prawidłowym położeniu i ustawione jest zgodnie z instrukcją obsługi.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRASY – DIAGNOZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Bez względu na rodzaj siatki, wcześniej czy później pojawią się jakieś problemy przy pracy.
Wynika to głównie z warunków belowania lub rodzaju plonu, a czasem z niewłaściwej regulacji prasy belującej.
Poniżej znajduje się lista najczęstszych problemów dotyczących siatki rolniczej wraz z zalecanymi działaniami pozwalającymi na znalezienie ich rozwiązania.

Siatka nie jest podawana

 1. Wałki podające nie są prawidłowo wyregulowane.
  1. Upewnij się, że wałki są ciasno ściśnięte i równo ustawione.
 2. Nieprawidłowy nacisk hamulca siatki
  1. Sprawdź, czy nacisk hamulca siatki jest prawidłowo wyregulowany.
 3. Rolka siatki zaklinowała się w pojemniku na siatkę.
  1. Sprawdź, czy tekturowy rdzeń nie jest wilgotny lub uszkodzony.
  2. Sprawdź ewentualne blokady w pojemniku na siatkę.
 4. Niewłaściwe cięcie z poprzedniej beli = nierówno podawana siatka
  1. Sprawdź nacisk hamulca, aby zapewnić dokładne i równe cięcie siatki.

Nawijanie się siatki na wałki podające

 1. Długie ogony siatki nawijają się na wałki.
  1. Niewłaściwe cięcie z poprzedniej beli – sprawdź naprężenie siatki.
 2. Wałki podające są brudne lub uszkodzone.

Niepełne rozprowadzenie siatki

 1. Słaby nacisk hamulca siatki
 2. Przeszkoda w pojemniku na siatkę lub na drodze przesuwu siatki
 3. Długie ogony siatki z poprzedniej beli wciągają siatkę od krawędzi.
  1. Sprawdź nacisk hamulca siatki, aby zapewnić dokładne i równe cięcie.

Pękające bele

 1. Niewystarczająca ilość siatki na beli
 2. Siatka znajduje się wewnątrz beli, a tylko jej część pokrywa powierzchnię beli.
 3. Bele zbyt wolno wychodzą z prasy, uszkadzając siatkę na powierzchni beli.
 4. Bela jest uszkadzana o tylną klapę lub wypychacz przy wyrzucaniu.
 5. Siatka jest zbyt szeroko rozłożona na beli, wychodząc poza krawędź i rozrywając nitki osnowy.
Pomoż nam być lepszym
Pomóż nam poprawić jakość naszej strony internetowej. Poświęć chwilę i odpowiedz, proszę na kilka prostych pytań.
Czy znalazłeś interesujące Cię informacje?
Gdzie szukałeś interesujących Cię informacji?
Jakie treści chcecie zobaczyć na naszej stronie internetowej?
Ankieta jest anonimowa
DZIĘKUJEMY!
Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry