Zrównoważona produkcja
Firma Tama stworzyła unikalne metody produkcji, łączące najnowocześniejsze technologie i wykorzystanie surowców,
które pozwalają na zmniejszenie wagi siatki oraz sznurka oraz umożliwiają wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w produkcji siatek do belowania bawełny.
Efektem jest ograniczenie ilości wykorzystywanych tworzyw sztucznych o kilka tysięcy ton rocznie!

Nadające się do recyklingu materiały
Oferowane przez firmę Tama produkty do belowania plonów są produkowane z materiałów takich jak HDPE i polipropylen, które mogą być poddane recyklingowi!
Zerowa ilość odpadów
Tama dąży do osiągnięcia zerowej ilości odpadów podczas produkcji i procesów produkcyjnych.
Mniej tworzywa sztucznego na belę
20%
mniej tworzywa sztucznego na metr w porównaniu z innymi siatkami.
25%
mniej tworzywa sztucznego na metr w porównaniu z innymi sznurkami.

Nasze zakłady
Produkty Tama są produkowane w zakładach, które wykorzystują gaz ziemny i odnawialne źródła energii.
Tama wykorzystuje systemy fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej, samoładujące się, ekonomiczne oświetlenie w zakładach produkcyjnych i nie wytwarza żadnych zanieczyszczeń, np. dymu ani toksycznych ścieków.

Our premises
voluntary collection

Dobrowolne programy zbiórki odpadów
Tama Group jest dumna z faktu, że na całym świecie jest partnerem w ramach wielu programów zbiórki odpadów, że angażuje się w tworzenie konkretnych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów rolniczych, pomagając tym samym rolnikom lepiej utylizować odpady i przyczyniając się do zdrowego środowiska i zrównoważonej przyszłości.

logo cpaLogo APEIFFPG LOGOERDE Logocleanfarms logo
Green light
Czystsze środowisko
Tama Group inwestuje znaczne środki w badania i niestrudzenie pracuje nad opracowaniem nowych sposobów oczyszczania i recyklingu odpadów pochodzących z naszych produktów.