Ziemia jest podstawą wszystkiego. Sami jesteśmy rolnikami, więc jesteśmy w pełni zaangażowani w minimalizowanie wpływu na środowisko przy użyciu wszelkich dostępnych nam środków

Jako światowy lider w branży produktów do pakowania plonów, firma Tama jest zaangażowana w działania na rzecz zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi, jaką tworzywa sztuczne odgrywają w naszej branży i innych sektorach. Jednocześnie jednak zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest właściwe stosowanie i utylizacja tworzyw sztucznych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Firma Tama podchodzi do kwestii odpadów plastikowych na dwa sposoby:

Dialog
Prowadzimy otwarty dialog ze wszystkimi oficjalnymi komisjami, grupami i organizacjami, które zajmują się problemem odpadów z tworzyw sztucznych na różnych rynkach, a także zapewniamy im aktywne wsparcie techniczne i know-how.
Działania
Stosujemy najlepsze praktyki w celu jak największego ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych poprzez szereg polityk i działań.
Tama Environment Infinity
Programy zbiórki odpadów
*Tama uczestniczy w obowiązkowych i dobrowolnych programach zbiórki odpadów w wielu krajach i regionach Europy Zachodniej.
*Aktywnie dążymy do określenia i wdrożenia większej liczby programów zbiórki w kolejnych krajach i nowych regionach.
Mniej plastiku na belę
Tama wykorzystuje innowacyjne techniki produkcji i zaawansowane materiały, dzięki którym nasze siatki do belowania i sznurek są lżejsze i bardziej wytrzymałe niż produkty oferowane przez innych producentów. Przekłada się to na 30% mniejsze zużycie tworzywa sztucznego na każdą belę.
Innowacyjność
Dzięki wysokiemu poziomowi świadomości ekologicznej, jako lider na rynku, firma Tama stale poszukuje innowacyjnych sposobów na rozwój produktów w celu zmniejszenia ilości wykorzystywanych tworzyw sztucznych.
Recykling
Tama oferuje produkty wyprodukowane z siatek i sznurka poddanych recyklingowi.