Grupa Tama Polityka prywatności

Działalność biznesowa, działania marketingowe, wsparcie i obsługa klienta

Będąc korporacją o zasięgu globalnym, Grupa Tama stoi na straży prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności” lub „Polityka”) określa rodzaj informacji jakie my, jako administrator danych, możemy zbierać od Państwa w ramach prowadzonej przez nas Działalności Biznesowej i/lub Działań Marketingowych lub w ramach Wsparcia i Obsługi Klienta, które możemy wam świadczyć („Dane Osobowe”). Polityka wyjaśnia także, w jaki sposób wykorzystujemy i ujawniamy informacje oraz kroki, jakie podejmujemy w celu ich ochrony. Niniejsza Polityka opisuje również możliwości wyboru i przysługujące Państwu prawa dotyczące zbierania i wykorzystywania Danych Osobowych (patrz punkt ‎8 poniżej).
Prosimy o zwrócenie uwagi, że oprócz tej Polityki możemy przekazać Państwu oświadczenia o poufności informacji, warunki lub zawiadomienia, które będą stanowiły integralną część tej Polityki.
W celu wyjaśnienia, w skład Grupy Tama wchodzi spółka Tama Plastic Industry i jej spółki zależne rozlokowane na całym świecie (łącznie zwane w niniejszej Polityce „Tama” lub „my” lub „Grupa Tama”).
Szczegółowe informacje na temat tych podmiotów oraz naszych stron internetowych znajdują się pod adresem https://www.tama-polska.pl/tama-na-swiecie/.
Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki miała miejsce w dniu 11 czerwca 2018 r.

Rodzaj zbieranych danych

W zależności od Usługi (zgodnie z definicją poniżej) możemy zbierać następujące informacje:

 • Dane osobowe i dane kontaktowe: dane kontaktowe (np. imię, nazwisko rodowe, nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu), dane do logowania do konta (jak np. nazwy użytkowników i haseł, podpowiedzi haseł i podobne zabezpieczenia informacji lub inne identyfikatory), nagrania z monitoringu z Państwa osobą lub Państwa pojazdem podczas wizyt w naszych placówkach (na przykład, jeśli zostaniecie Państwo zarejestrowani na kamerze monitoringu podczas wizyty w naszych biurach lub zakładach produkcyjnych, lub też podawane przez Państwa numery rejestracyjne pojazdu).
 • Informacje związane z pracą: Państwa pracodawca i/lub dział, stanowisko, relacja z nami (np. klient, sieć dealerska, dostawca), adres miejsca pracy, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Dane finansowe: informacje o płatnościach (takie jak adres do faktury, adres do korespondencji, rachunek bankowy, numer kart kredytowych lub debetowych oraz informacje na temat innych metod płatności, w tym szczegóły dotyczące płatności na Państwa rachunek i z państwa rachunku oraz inne otrzymane od nas przez Państwa informacje powiązane z Usługami (w rozumieniu niniejszego dokumentu);
 • Dane profilu użytkownika: przekazywane nam lub pozyskiwane przez nas komentarze, opinie i inne informacje w związku z Działaniami Marketingowymi i/lub Wsparciem i Obsługą Klienta (zgodnie z definicją poniżej), także w przypadku korzystania z naszych Środków Komunikacji (zgodnie z definicją poniżej). Tego rodzaju informacje mogą zawierać szczegółowe dane na temat nabytych przez Państwa produktów Tama, dane maszyn (takie jak marka i model belownicy), data belowania itp.
 • Preferencje dotyczące formy kontaktu: preferencje dotyczące otrzymywania od nas informacji marketingowych i preferencje dotyczące formy kontaktu (w tym preferowanego języka), w tym Może informacje o imprezach, na które jesteście Państwo przez nas zaproszeni lub na które chcecie być zaproszeni, w zakresie, w jakim przedmiotowe informacje są istotne w celu organizacji i zarządzania tymi imprezami.
 • Informacje zbierane automatycznie: w tym informacje o (i) protokole internetowym (IP) używanym do połączenia urządzenia z Internetem, (ii) dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, system operacyjny i platforma; (iii) odwiedzanie naszych Środków Komunikacji (zgodnie z definicją poniżej), w tym pełny adres URL, strumienie danych nawigacyjnych (clickstream) kierujących na nasze strony internetowe, w ramach nich i podczas opuszczania naszych stron internetowych (w tym data i godzina), przeglądane lub wyszukiwane serwisy, czasy odpowiedzi strony, błędy pobierania, długość odwiedzin niektórych stron, informacje o interakcjach strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy) oraz metody wykorzystywane do przeglądania stron.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych Tama możemy zbierać informacje o twojej lokalizacji w czasie rzeczywistym w celu dostarczania treści lub innych Usług, które są zależne od wiedzy na temat tego, gdzie Państwo się znajdują. Świadczenie usług lokalizacyjnych będzie obejmowało współrzędne (szerokość/długość geograficzna) Państwa urządzenia.
Zbieramy te Dane Osobowe za pośrednictwem naszych serwerów oraz plików cookie i innych technologii. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i narzędzi analitycznych, których Tama używa Tama, zajrzyj tutaj.

Jak zbieramy informacje

Możemy gromadzić Państwa Dane Osobowe (otrzymane bezpośrednio lub z innego miejsca, jak opisano poniżej), jeśli i kiedy:

 • odwiedzają lub korzystają Państwo ze stron internetowych Tama („Strony Internetowe”), aplikacji mobilnych Tama („Aplikacje”), kont w mediach społecznościowych (takich jak między innymi strona Tama na Facebooku, kanał YouTube, konto na Instagramie, strona w LinkedIn itd.) („Media Społecznościowe”) lub innych technologii dostarczających informacje związane z Tama, sugerujących usługi lub umożliwiających komunikację z Tama („Środki Komunikacji”).
 • Biorą Państwo udział w jakichkolwiek kampaniach Tama, loteriach promocyjnych lub innych działaniach marketingowych, Usługach lub wydarzeniach świadczonych lub organizowanych przez Tama lub w imieniu Tama, w tym w każdej konkretnej Usłudze, która zawiera wyraźne odniesienie do niniejszej Polityki Prywatności lub link do niej, w tym za pośrednictwem Środków Komunikacji („Działania Marketingowe”);
 • kierują Państwo zapytania o Usługę, składają Państwo zlecenie serwisowe lub zamówienie, przystępują lub uczestniczą Państwo w ankiecie i/lub eksperymencie w terenie, lub też kontaktują się Państwo z nami w celu zgłoszenia problemu i/lub otrzymania dowolnej Usługi związanej z naszymi produktami, w tym za pośrednictwem dowolnych Środków Komunikacji („Wsparcie i Obsługa Klienta”);
 • Państwo lub Państwa pracodawca lub podmiot powiązany, z którym Państwo współpracujecie (jako konsultant, usługodawca, podwykonawca lub w inny sposób) jest zaangażowana w jakąkolwiek działalność biznesową lub relację z Tama („Działalność Biznesowa”).

Każda powyższych sytuacji w niniejszej Polityce jest określana mianem „Usługi”.

Dane Osobowe, które nie są zbierane bezpośrednio od Państwa, mogą do nas trafić z:

 • Państwa firmy lub firmy, z którą macie Państwo powiązania w zakresie relacji służbowych (jak opisano powyżej).
 • innych źródeł, takich jak strony trzecie, z którymi ściśle współpracujemy, w tym między innymi nasi kontrahenci (tacy jak producenci oryginalnego wyposażenia czy ich dealerzy), podwykonawcy świadczący firmie Tama usługi techniczne/płatnicze/windykacyjne/ubezpieczeniowe lub w zakresie dostaw/transportu, dostawcy narzędzi analitycznych i dostawcy usług wyszukiwania informacji;
 • organów rządowych, nadzorczych, sądów lub innych podobnych instytucji;
 • naszych Środków Komunikacji, z których Państwo korzystają, w tym Stron Internetowych lub Aplikacji;
 • Mediów Społecznościowych, gdy w związku z Usługą udzielają Państwo zgody na dostęp do Państwa danych w jednej lub wielu sieciach, w tym za pośrednictwem wtyczek, takich jak YouTube, Google+, Pinterest i Facebook, Inc., Like-Button, aby jak najbardziej uatrakcyjnić nasze usługi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wtyczek społecznościowych, prosimy kliknąć tutaj.

 • Podczas korzystania przez Państwa z naszej Aplikacji, usługodawcy pomagają nam określić lokalizację w celu dostosowania do niej niektórych produktów;

Tama jest właścicielem lub administruje Usługami oraz jest głównym administratorem Danych Osobowych udostępnianych przez Państwa lub w Państwa imieniu lub zebranych przez Tama lub kogokolwiek w jej imieniu w związku z Usługami, przy czym określenie „administrator” jest zdefiniowane przepisami o ochronie danych osobowych.

Jak wykorzystujemy Państwa dane:

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne do ich przetwarzania. W stosownych przypadkach wskazujemy, w momencie zbierania danych, czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy umownym oraz czy są Państwo zobowiązani do podania Danych Osobowych i o ewentualnych konsekwencjach ich niepodania:

Cel/Działanie Podstawy prawne przetwarzania
Wsparcie i Obsługa Klienta, która obejmuje również dostarczanie zamówionych produktów i Usług, takich jak dostawa produktów, konserwacja, wsparcie klienta i produktu (w tym serwis gwarancyjny) oraz korzystanie z naszych Środków Komunikacji. (1) Wykonanie zawartej z Państwem umowy lub podjęcie kroków przed zawarciem z nami umowy; (2) postępowanie zgodnie z prawnym lub ustawowym obowiązkiem mającym względem na zastosowanie (np. bezpieczeństwo produktu, wycofanie produktu); (3) przetwarzanie jest niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Grupy Tama w związku ze świadczeniem obsługi klienta, zapewnieniem wsparcia produktu i obsługi klienta, identyfikowaniem i wykrywaniem problemów z istniejącymi produktami i usługami, zrozumienie sposobu korzystania z naszych produktów i usług, analizowaniem skuteczności reklamy, prowadzeniem badań, ulepszaniem produktów i usług, opracowywaniem nowych produktów i usług, zapewnianiem szkoleń oraz organizowaniem innych wydarzeń edukacyjnych oraz przekazywanie odpowiednich informacji o aktualizacjach i ulepszeniach produktów (w zakresie, w jakim Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów); lub (4) przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą.
Działania Marketingowe, a w szczególności komunikacja i oferty produktów i/lub usługi świadczone przez Tama, w tym oferty oparte na Państwa zainteresowaniach, cechach osobistych i biznesowych oraz lokalizacji. Możemy przekazywać te wiadomości (w tym spersonalizowane reklamy i treści) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, platform społecznościowych, wiadomości tekstowych, powiadomień push i innych środków. (1) uzasadnione interesy Grupy Tama w zakresie prowadzenia marketingu, poszukiwania i pozyskiwania nowych klientów, poznawania preferencji w celu lepszej personalizacji ofert oraz oferowania produktów i usług spełniających (przyszłe) potrzeby klienta (w zakresie, w jakim Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów); lub (2) przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą.
Działania Marketingowe, w szczególności administrowanie konkursami i/lub kampaniami oraz innymi imprezami promocyjnymi, do których Państwo się zgłoszą lub przystąpią, takie jak planowanie i organizowanie wycieczek do obiektów Tama lub uczestnictwo w prezentacjach produktów i targach. (1) Wykonanie zawartej z Państwem umowy lub podjęcie kroków przed zawarciem z nami umowy; (2) przetwarzanie jest niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Grupy Tama w zakresie marketingu, poszukiwania i obsługi oraz pozyskiwania (potencjalnych) klientów (w zakresie, w jakim Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów); lub (3) przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą.
Działania Marketingowe, a w szczególności dostarczanie innych informacji, które mogą być istotne, takich jak ogłoszenia, przypomnienia, ulepszenia produktów i biuletyny usług technicznych; aktualności Tama; czasopisma i biuletnyy Crop Professional’s Association („CPA”); katalogi produktów; (1) Wykonanie zawartej z Państwem umowy lub podjęcie kroków przed zawarciem z nami umowy; (2) przetwarzanie jest niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Grupy Tama w zakresie marketingu, poszukiwania, pozyskiwania nowych klientów oraz obsługi i przekazywania informacji (potencjalnym) klientom, takich jak aktualizacje i ulepszenia produktów oraz inne informacje o produktach i usługach (w zakresie, w jakim Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów); lub (3) przetwarzanie odbywa się za Państwa zgodą.
Działalność Operacyjna poprzez zarządzanie bieżącą działalnością Grupy Tama w celu analizy danych dla potrzeb raportowania wyników działalności oraz na potrzeby ładu korporacyjnego (w tym audyt(y), środki kontroli i inne działania związane z zarządzaniem ryzykiem, w tym nabycie ubezpieczeń). (1) obowiązujące nas zobowiązania prawne; lub (2) jest to niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Grupy Tama w celu zarządzania i prowadzenia bieżącej działalności Tama Group, zarządzania sprawami finansowymi Tama, zarządzania ryzykiem, na które narażona jest Tama oraz wynikającego z transakcji dotyczących spółki, takich jak zbycie lub nabycie aktywów, połączenie z inną firmą.
Zgodność z prawem i/lub postępowanie w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami; oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń. 1) przestrzeganie obowiązujących nas zobowiązań prawnych; lub (2) jest to niezbędne w prawnie uzasadnionych interesach Grupy Tama w celu zarządzania i prowadzenia bieżącej działalności Tama Group, zarządzania sprawami finansowymi naszej firmy, zarządzania ryzykiem, na które narażona jest nasza firma dla potrzeb ładu korporacyjnego i potrzeb informacyjnych oraz przestrzeganie przepisów spoza UE i innych krajów, w których Tama Group prowadzi działalność (w zakresie, w jakim Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych uzasadnionych interesów).

Udostępnianie Państwa danych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Spółkom należącym do naszej Grupy: Każdemu członkowi Grupy Tama obsługującemu przetwarzanie przez nas Danych Osobowych w ramach tej Polityki.
 • Odpowiednim stronom trzecim: strony trzecie, które pomagają nam w świadczeniu Usług i oferowaniu przez nas produktów, takie jak: podwykonawcy świadczący dla Tama usługi techniczne, płatnicze, windykacyjne, ubezpieczeniowe lub dostawcze/transportowe; świadczący usługi wyszukiwania informacji, agenci i przedstawiciele; nasi audytorzy, doradcy prawni i inni profesjonalni doradcy i kontrahenci (np. producenci oryginalnego wyposażenia i ich dealerzy); udostępnianie odbywa się w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa wymaganymi prawem.
 • Informacje uzyskane w związku z korzystaniem z naszych Środków Komunikacji: dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszych stron internetowych i Aplikacji, udostępnianie odbywa się w oparciu o podstawę prawną, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i wszelkimi innymi odpowiednimi środkami ochrony poufności i bezpieczeństwa wymaganymi prawem.
 • Możemy ujawnić Państwa Dane Osobowe, jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że przedmiotowe ujawnienie jest niezbędne w celu przestrzegania obowiązującego prawa, w tym obowiązku lub potrzeby zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom, lub jeśli uważamy, że takie działania są konieczne w celu ochrony i obrony praw, majątku lub bezpieczeństwa Tama, naszych użytkowników, pracowników lub innych osób.
 • Prosimy pamiętać, że przesyłane Dane Osobowe mogą być przekazane stronom trzecim zlokalizowanym w innych krajach. Przykładowo może się tak zdarzyć, gdy co najmniej jeden z naszych serwerów znajduje się w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub jeden z naszych usługodawców lub podmiotów zależnych znajduje się w kraju poza EOG w celu: przechowywania Państwa danych, umożliwienia nam dostarczania Państwu produktów lub usług oraz wypełnienia naszej umowy z Państwem, ułatwienia działania naszej grupy, tam, gdzie leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie i stwierdzamy, że Państwa prawa nie są nadrzędne względem naszych interesów, Które mogą obejmować między innymi informacje, takie jak realizacja zamówień, przetwarzanie danych płatniczych i świadczenie usług wsparcia. Jeśli przekażemy Państwa dane za granicę, podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby Państwa Dane Osobowe objęte zostały odpowiednimi zabezpieczeniami, na przykład będziemy opierać się na uznanych jurysdykcjach, zapewniających taki sam poziom ochrony jak kraje EOG i gwarantujących traktowanie Państwa danych w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Zatrzymywanie danych:

Zachowamy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celu, dla którego je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.
Aby określić odpowiedni okres zatrzymania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego użycia lub ujawnienia, cele przetwarzania oraz możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków, jak również obowiązujące przepisy prawa.
Szczegółowe informacje dotyczące okresów zatrzymania dla różnego rodzaju Danych Osobowych można uzyskać od nas, korzystając z danych kontaktowych poniżej.
W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Państwa Dane Osobowe (tak, aby nie można ich było z Państwem powiązać) do celów badawczych lub statystycznych; w takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje w nieskończoność bez konieczności powiadomienia Państwa.

Bezpieczeństwo danych:

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu, zmianie, ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu do Danych Osobowych w nieuprawniony sposób. Na przykład wszystkie informacje, które nam Państwo przekazują, są przechowywane na bezpiecznych serwerach.
Ponadto ograniczamy od nich dostęp tylko do tych pracowników, agentów, wykonawców i innych stron trzecich, które potrzebują takiego dostępu. Będą oni przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i będą podlegać obowiązkowi zachowania poufności.
Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku wszelkich podejrzeń naruszenia Danych Osobowych i powiadomimy Państwa i wszelkie odpowiednie organy nadzorcze o naruszeniu prawa, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.
W przypadku, gdy nadaliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszych Aplikacji, Państwa obowiązkiem jest zapewnienie poufności tego hasła. Prosimy nie udostępniać nikomu swojego hasła.
Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby chronić Państwa Dane Osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na nasze strony internetowe lub do Aplikacji. Każda transmisja odbywa się na Państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu Państwa informacji, wprowadzimy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi.

Prywatność danych osobowych dzieci:

Nie zbieramy świadomie informacji od dzieci i o dzieciach.

Prawa:

W odniesieniu do swoich Danych Osobowych, jesteście Państwo uprawnieni, pod pewnymi warunkami, do:

 • Dostępu: otrzymania kopii posiadanych przez nas Danych Osobowych. Uzyskania informacji, dokonania poprawek lub usunięcia Danych Osobowych lub ich części;
 • Sprostowania: żądania sprostowania lub usunięcia swoich Danych Osobowych przechowywanych przez nas oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych, w tym prawo do sprzeciwu wobec Działań Marketingowych lub którejkolwiek z wymienionych grup czynności;
 • Ograniczenia: żądanie ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych lub ich części;
 • Przenoszenia: żądania przeniesienia swoich udostępnionych Danych Osobowych zostały do konkretnej strony trzeciej.
 • Usunięcia: W dowolnej chwili mogą Państwo zrezygnować z udzielenia nam dostępu do swoich danych lokalizacyjnych poprzez zaznaczenie lub usunięcie zaznaczenia (zgodnie z poleceniem) odpowiedniego pola, korzystając z mechanizmów „rezygnacji”, takich jak wypisanie się z bazy danych lub innych środków przewidzianych w otrzymywanych komunikatach lub uzyskanych w drodze bezpośredniego kontaktu z nami. Zastrzegamy sobie prawo do informowania Państwa o zmianach lub aktualizacjach Usług w razie potrzeby.
 • Wycofania zgody: W przypadku, gdy przetwarzanie przez nas Danych Osobowych odbywa się na podstawie udzielonej, w dowolnym momencie – za pośrednictwem kontaktu z nami – mają Państwo prawo do wycofania zgody bez jakiegokolwiek uszczerbku poprzez kontakt z nami. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić swoje preferencje marketingowe.

Z poszczególnych lub wszystkich praw wyszczególnionych powyżej mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami w dowolnym czasie na adres .

Możemy zażądać od Państwa konkretnych informacji w celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia Państwu dostępu do swoich Danych Osobowych (lub wykonania jakiegokolwiek innego prawa). Jest to środek bezpieczeństwa w celu zapewnienia, że Dane Osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem z prośbą o dalsze informacje w związku z żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.
Staramy się reagować na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami – jeśli Państwa żądanie jest szczególnie skomplikowane lub wysłano do nas kilka żądań – może zająć nam to dłużej. W takim przypadku powiadomimy Państwa o tym fakcie i będziemy przekazywać aktualne informacje.
Jeśli Państwa żądanie lub sprawa nie zostanie przez nas załatwiona, pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności organu nadzorczego państwa członkowskiego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub lokalizacji, w którym dana sprawa jest przedmiotem skargi.

Prawo wniesienia sprzeciwu: Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych z ważnych i prawnie uzasadnionych powodów, odnoszących się do Państwa konkretnej sytuacji, z wyjątkiem przypadków, w których przetwarzanie danych jest wyraźnie wymagane prawem. Ponadto mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu w przypadkach, gdy dotyczące Państwa dane są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.

Gdzie przechowujemy Państwa dane

Przetwarzane przez nas Państwa Dane Osobowe mogą być przekazane i przechowywane poza granicami Państwa kraju a dla mieszkańców Europy poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), w lokalizacjach które niekoniecznie podlegają podobnym przepisom prawa o ochronie danych osobowych. Mogą być one również przetwarzane przez pracowników, pracujących dla nas lub dla osoby trzeciej świadczącej na naszą rzecz usługi, mieszkających poza EOG.

Kontakt:

Prosimy o kontakt na adres: w kwestii pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub dostępu lub aktualizacji swoich Danych Osobowych.

Zmiany:

Proszę pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności może co pewien czas ulec zmianie. Jednak nie ograniczymy Państwa praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez Państwa wyraźnej zgody. Będziemy publikować wszelkie zmiany Polityki Prywatności na naszych stronach, a w przypadku istotniejszych zmian poinformujemy Państwa o nich w bardziej wyrazisty sposób.

DALSZE KORZYSTANIE ZE STRON INTERNETOWYCH, APLIKACJI LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ TAMA STANOWI ZAAKCEPTOWANIE PRZEZ PAŃSTWA NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI