Tama Assist Serwis Siatka Top Banner
Pytania dotyczące siatki
Kliknij na pytanie

Podczas używania siatki do bel okrągłych należy poświęcić chwilę, aby odpowiednio przygotować maszynę w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Najczęstsze problemy związane z rozdzielaniem, rozrywaniem lub zanieczyszczeniem siatki na wałkach podających wynikają z powstania oczka, uszkodzenia wątku lub osnowy, które następnie poszerza się w kierunku przeciwnym do kierunku prowadzenia siatki, ostatecznie prowadząc do rozdzielenia siatki w miejscu powstania oczka. Może to być spowodowane wieloma różnymi czynnikami, ale zawsze będzie prowadziło do powstania oczka, od którego nastąpi rozdzielenie.

 • Sprawdź, czy miejsce, w którym umieszczona jest rolka, jest wolne od brudu i zanieczyszczeń. Upewnij się, że metalowe powierzchnie, z którymi styka się siatka, nie posiadają rdzy, ostrych krawędzi lub zgrzein punktowych (boki pojemnika na siatkę, pręty rozkładające, wałki itp.) czy też grudek zaschniętej farby na powierzchni, które mogłyby uszkodzić siatkę. W razie potrzeby oczyść papierem ściernym. Należy również sprawdzić, czy droga przesuwu siatki do beli za mechanizmem podającym jest czysta i pozbawiona rdzy, co może hamować przesuw siatki podczas podawania – często można to rozpoznać przez „wybrzuszenie” siatki na początku cyklu owijania.

Jest to szczególnie ważne przy rozpoczynaniu belowania po dłuższym przechowywaniu (np. po zimie).

 • Upewnij się, że włókna siatki nie posiadają uszkodzeń. Nieprawidłowe podawanie siatki spowoduje niewłaściwe naprężenie, co prowadzi do problemów z podawaniem i cięciem siatki, co z kolei może powodować problemy w kolejnym cyklu jej podawania. Gdy siatka jest podawana przez szereg drążków napinających, należy zawsze upewnić się, że są one czyste i wypolerowane, aby uniknąć nadmiernego tarcia.

Nadmierne tarcie siatki lub nierówna powierzchnia prowadzą do jej rozerwania.

 • Przy wykorzystywaniu dwóch wałków do podawania siatki konieczne jest, aby były one prawidłowo ustawione względem siebie i posiadały odpowiednie napięcie, aby zapewnić równomierne podawanie siatki z odpowiednim naprężeniem. Nieprawidłowo ustawione wałki spowodują nierówny przesuw siatki oraz nieprawidłowe cięcie na końcu cyklu owijania. To z kolei będzie skutkować niedokładnym pokryciem beli oraz może powodować zanieczyszczenie siatki na wałkach na początku kolejnego cyklu. Powierzchnia wałków powinna być dokładnie sprawdzona pod kątem otarć i uszkodzeń, o które siatka może zahaczyć przy podawaniu.
 • Upewnij się, że wałki podające nie są zawilgocone i zanieczyszczone odpadami.

Do czyszczenia gumowego wałka NIGDY nie należy używać silnych środków czyszczących, takich jak benzyna czy terpentyna.

 • Gumowe wałki należy oczyszczać czarną kredą lub talkiem przy ładowaniu nowej rolki siatki. Można również użyć sprayu antystatycznego, aby zmniejszyć siłę statyczną podczas pracy.

Pozwala to uniknąć zanieczyszczenia siatki i owijania siatką wałków podczas podawania.

 • Sprawdź dokładnie stan łączników taśm w prasie zmiennokomorowej pod kątem uszkodzeń i zużycia, ponieważ mogą one powodować zahaczenie o siatkę, prowadząc do rozdarcia i rozdzielenia siatki na beli.
 • Upewnij się, że nóż lub powierzchnia tnąca jest czysta i nieuszkodzona. Niedokładne cięcie może powodować pozostawienie nierównych ogonów, które mogą zaplątać się w rolki i mechanizm podający.

Każda rolka siatki Tama do pras belujących oferuje wszystkie niezbędne elementy do udanego i bezproblemowego belowania.

Główne zalety to m.in.:

 • ODPOWIEDNIA DŁUGOŚĆ
  Wszystkie siatki oferowane przez firmę Tama posiadają gwarantowaną MINIMALNĄ długość. Choć wielu innych dostawców twierdzi, że ich rolki mają odpowiednią długość, w praktyce często okazuje się, że są one krótsze od deklarowanej długości. Badania dowiodły, że wielu producentów nie gwarantuje minimalnej długości siatki, która czasami okazuje się być krótsza nawet o 20%, znacznie zwiększając koszt owijania na belę, mimo że cena za rolkę jest znacznie niższa.
  SPRAWDŹ GWARANTOWANĄ MINIMALNĄ DŁUGOŚĆ!
 • ODPOWIEDNIA SZEROKOŚĆ
  Rolki powinny być produkowane z szerokością 1,22 – 1,23 m w celu zapewnienia jak najlepszego pokrycia beli. Przez niekonsekwentną metodę konstrukcji lub produkcję siatki o kilka centymetrów za wąską, wiele wyrobów nie osiąga odpowiedniej szerokości, co skutkuje mniej dokładnym pokryciem beli i może prowadzić do uzyskania beli z „ramionami”. Dobre pokrycie beli jest szczególnie ważne przy belach kiszonek, gdzie podczas owijania może zostać uwięzione powietrze. Przy suchych plonach natomiast oferuje to znacznie lepszą ochronę przed warunkami pogodowymi, łatwiejsze przechowywanie oraz użytkowanie, co przekłada się na mniejszą utratę plonów.
  SPRAWDŹ GWARANTOWANĄ MINIMALNĄ SZEROKOŚĆ!
 • CIASNO ZWINIĘTE ROLKI
  Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie we wszystkich prasach, rolka siatki powinna posiadać średnicę zewnętrzną nie większą niż 30 cm. Niektóre rodzaje siatki nie są zwinięte wystarczająco ciasno, aby zmieścić 3000 m na rolce o średnicy 30 cm, co skutkuje rolkami o krótszej długości, a co za tym idzie, mniejszą liczbą bel na rolkę.
  SPRAWDŹ GWARANTOWANĄ ŚREDNICĘ ROLKI!
 • RÓWNO ZWINIĘTE ROLKI
  Wszystkie rolki siatki muszą mieć idealnie proste i równe końce, z rdzeniem rolki wyraźnie wystającym na każdym końcu, aby umożliwić poprawną i wydajną pracę. Jeżeli w prasach używa się niewłaściwie zwiniętych rolek, gdzie siatka swobodnie roluje się w pojemniku na siatkę, końce rolki mogą zostać uszkodzone i ostatecznie uszkodzić krawędzie włókien, dając w wyniku źle zwinięte lub rozerwane bele.
  SPRAWDŹ, CZY ROLKI SĄ RÓWNO ZWINIĘTE!
 • ODPOWIE+DNIA WYTRZYMAŁOŚĆ
  Wszystkie siatki dostarczane przez firmę Tama mają gwarancję wszystkich wyżej wymienionych cech, a także gwarancję, że każda rolka spisze się poprawnie na każdym metrze swojej długości. Czy jesteś pewien, że otrzymasz taką samą gwarancję od innych producentów?
  JEŻELI NIE… DLACZEGO NIE WYPRÓBUJESZ SIATEK TAMA?

Każda rolka siatki Tama do pras rolujących gwarantuje wszystkie niezbędne cechy do udanego i bezproblemowego belowania.

Na liczbę okrągłych bel, jaką możesz uzyskać z jednej rolki siatki, mają wpływ co najmniej trzy czynniki:

 • Średnica produkowanych bel
 • Liczba obrotów siatki na belę

oraz – co najważniejsze

 • Faktyczna długość siatki na rolce

Poniższa tabela przedstawia przybliżone zużycie siatki w zależności od wielkości beli i belowanego materiału.
Podane wartości służą jako wytyczne i powinny być traktowane jedynie jako pomoc dla operatora belowania.

Materiał Wielkość beli Liczba warstw Liczba bel z rolki 3150m XL Liczba bel z rolki 3600m Liczba bel z rolki 4200m
Siano 120cm średnicy  2-2.25 350-220 380-350 440-410
120cm średnicy 280-250 330-295
Kiszonka 120cm średnicy  2.25-2.75 320-265 350-285 420-330
Słoma 120cm średnicy 3-3.25 260-230 220-200 260-240

więcej paszy niż standardowa bela. Znacząco zwiększa to wagę i gęstość beli oraz wymaga odpowiedniego zwiększenia ilości użytej siatki w celu bezpiecznego utrzymania beli. W związku z tym na bele posiekanej kiszonki zaleca się dodanie co najmniej dodatkowej połowy obrotu siatki. Podobnie podczas belowania słomy o dużej gęstości również może być konieczne zwiększenie liczby obrotów o dodatkowe pół obrotu na belę w celu zapewnienia bezpiecznego owinięcia.

W ostatnich latach siatka rolnicza okazała się być najczęściej wybieraną metodą belowania przy użyciu pras belujących. Oferuje ona wiele zalet w stosunku do sznurka rolniczego, które niwelują wyższe koszty zakupu.

Główne zalety to:

 • MNIEJSZE ZUŻYCIE PRASY BELUJĄCEJ
  Przy owijaniu siatką wymagana jest mniejsza liczba obrotów beli, co znacznie zmniejsza zużycie prasy belującej przy normalnej eksploatacji.
 • WYŻSZA PRĘDKOŚĆ PRACY
  Zmniejszona liczba obrotów przekłada się na wyższą wydajność prasy belującej; średnio o 15-20 więcej bel na godzinę niż przy użyciu sznurka rolniczego.
 • LEPSZE POKRYCIE NA BELI
  Bele owinięte siatką rolniczą utrzymują bardziej jednolity kształt, ułatwiając transport i przenoszenie, co jest szczególnie ważne przy owijaniu bel kiszonki na automatycznej owijarce bel. Pokrycie beli od krawędzi do krawędzi jest również ważne przy owijaniu kiszonki, ponieważ usuwa powietrze z beli, zapewniając lepszą jakość paszy.
 • LEPSZA ODPORNOŚĆ NA WARUNKI POGODOWE
  Bele owijane siatką oferują również znacznie lepszą odporność na warunki pogodowe, pozwalając na łatwiejsze przechowywanie i zmniejszając straty spowodowane zmarnowaniem plonów.
 • ŁATWIEJSZE OTWIERANE
  Otwarcie beli owiniętej siatką jest łatwą i szybką czynnością. Użycie siatki eliminuje trudny i męczący proces usuwania sznurka rolniczego, szczególnie w mroźnych warunkach, jest również mniej prawdopodobne, że zostanie zebrana przez zwierzęta gospodarskie lub maszyny.

Ile tracisz, używając tańszych siatek… i ile cię to kosztuje?

Wielu wykonawców przez cały okres użytkowania prasy wyda więcej na siatkę rolniczą niż na samą prasę.
Dlaczego więc tak niewielu z nich zadaje sobie trud sprawdzenia kosztów?
Jaki jest prawdziwy koszt siatki rolniczej?

DLA WIELU wszystkie rolki siatek są do sobie podobne, to powszechny produkt, którego zakupu dokonują wyłącznie na podstawie ceny.
Dla nich SIATKA to po prostu SIATKA.

Nie jest to do końca prawdą…

Rolki o krótszej długości lub siatki o słabszej wytrzymałości mogą generować dodatkowe, nieplanowane koszty dla Twojej działalności. Jeżeli z wybranej przez siebie rolki siatki nie otrzymasz oczekiwanej liczby bel, konieczne będzie dokupienie kolejnych rolek, aby skończyć belowanie. Tym samym, jeżeli potrzebujesz dodatkowo pół długości owinięcia siatki na belę, aby dobrze zabezpieczyć plon, dodatkowa długość zmniejszy całkowitą liczbę bel możliwych do uzyskania z jednej rolki.
To wszystko to dodatkowe koszty dla Twojej działalności

CENA 100€ za rolkę
Rolka siatki 3000m
rolka krótsza o 300 m = 30 bel MNIEJ = 10€ STRATY
Dodatkowe pół obrotu na belę = 45 bel MNIEJ = 15,30€ STRATY
RAZEM 25,30€ STRATY

CENA 120€ za rolkę
Rolka siatki 3000 m
rolka krótsza o 300 m = 30 bel MNIEJ = 12€ STRATY
Dodatkowe pół obrotu na belę = 45 bel MNIEJ = 18€ STRATY
RAZEM 30€ STRATY

CENA 140€ za rolkę
Rolka siatki 3000 m
rolka krótsza o 300 m = 30 bel MNIEJ = 14€ STRATY
Dodatkowe pół obrotu na belę = 45 bel MNIEJ = 21€ STRATY
RAZEM 35,00€ STRATY

TESTY PORÓWNAWCZE
Przez ostatnie 3 lata rolki siatki (wszystkie długości i typy) oferowane przez większość głównych producentów były analizowane w dokładnym badaniu testującym ich wydajność i właściwości. Procedura testowa została przeprowadzona na skonstruowanym specjalnie do tego celu urządzeniu testowym wyprodukowanym zgodnie z certyfikowanym projektem DLG Test Center.
Testy porównawcze miały na celu zbadanie rzeczywistej długości i wytrzymałości wielu popularnych typów siatek dostępnych na rynku.

Długość rolki
Wyniki wykazały, że ponad 60% WSZYSTKICH siatek miało MNIEJSZĄ długość od deklarowanej.

Rolki o długości MNIEJSZEJ od deklarowanej
63% rolek było KRÓTSZYCH o więcej niż 100 m od deklarowanej długości
21% rolek było KRÓTSZYCH o więcej niż 200 m od deklarowanej długości
8% rolek było KRÓTSZYCH o więcej niż 300 m od deklarowanej długości

 • Wyniki wyraźnie pokazały, że 6 na 10 rolek testowanych w przeciągu 3 sezonów było KRÓTSZYCH o więcej niż 100 m.
 • Ponad 20% testowanych rolek było KRÓTSZYCH o więcej niż 200 m.
 • 8% wszystkich testowanych rolek było KRÓTSZYCH o ponad 300 m.

Oznacza to, że cena rolki siatki o długości KRÓTSZEJ od deklarowanej w rzeczywistości BĘDZIE WYŻSZA.
Krótsza długość siatki oznacza konieczność ZAKUPU DODATKOWYCH ROLEK.
Do owinięcia standardowej beli kiszonki 1,2 m x 1,2 m zużywa się około 10-12 m siatki na belę. Krótsza długość siatki może oznaczać nawet o 25 BEL MNIEJ z jednej rolki siatki.

Wytrzymałość siatki
Technologia pras belujących stale się rozwija. Gęstsze i znacznie cięższe bele wywierają coraz to większy nacisk na siatkę. Testy porównawcze przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech sezonów wyraźnie pokazały, że obecnie wiele siatek nie oferuje wytrzymałości wymaganej w przypadku nowoczesnych metod belowania.

% testowanych rolek o wytrzymałości MNIEJSZEJ niż siatka Tama Premium

 • 52% testowanych rolek miało MNIEJSZĄ wytrzymałość od średniej wytrzymałości siatki Tama Premium.

TamaNet Edge to Edge™

 • 20% testowanych rolek miało o 25 kgf MNIEJSZĄ wytrzymałość od średniej wytrzymałości siatki Tama Premium.

siana i Karma

 • 12% testowanych rolek miało o 40 kgf MNIEJSZĄ wytrzymałość od średniej wytrzymałości siatki Tama Premium.

zbiorów

Siatki o MNIEJSZEJ wytrzymałości wymagają większej liczby owinięć na belę, co znacznie zmniejsza możliwą do uzyskania liczbę bel z jednej rolki siatki.

Jeżeli kupujesz siatkę, która jest KRÓTSZA I MNIEJ WYTRZYMAŁA…
zastanów się, ile rzeczywiście jest warta taka „tania” siatka?

Pomoż nam być lepszym
Pomóż nam poprawić jakość naszej strony internetowej. Poświęć chwilę i odpowiedz, proszę na kilka prostych pytań.
Czy znalazłeś interesujące Cię informacje?
Gdzie szukałeś interesujących Cię informacji?
Jakie treści chcecie zobaczyć na naszej stronie internetowej?
Ankieta jest anonimowa
DZIĘKUJEMY!
Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry