Czystsza ziemia, lepsze jutro

A Tama Group, firma założona przez dwa kibuce, z bogatą historią rolnictwa, jest nie tylko wiodącym na świecie producentem rolniczych produktów do belowania, ale posiada również wyjątkowe zrozumienie i nierozerwalną więź z ziemią.
Tama Group jest liderem innowacyjności w swojej dziedzinie. Dzięki szeroko zakrojonym procesom badawczo-rozwojowym, wykorzystującym zaawansowane technologie, stworzyliśmy wiodące
na rynku produkty, które są zarówno lżejsze, jak i mocniejsze; dzięki czemu do sprasowania jednej tony plonów wymagana jest mniejsza ilość tworzywa sztucznego.

Obecnie Tama Group dąży do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych bezpośrednio w gospodarstwach, oraz ich recyklingu i ponownego wykorzystania. Zużyte tworzywa sztuczne zostaną oczyszczone i ponownie przetworzone na surowce wtórne, które ostatecznie zastąpią surowce pierwotne wykorzystywane do produkcji naszych wyrobów.
Patrząc w przyszłość, Tama Group będzie nadal rozwijać innowacyjne nowe technologie, które pozwolą na dalszą redukcję naszego śladu ekologicznego.

Dla czystszej ziemi, dla lepszego jutra.

Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry