Program ALBATROS

Program ALBATROS ma na celu zwiększenie świadomości technicznej uczniów oraz wzbogacenie planu zajęć i oferty edukacyjnej szkół, realizowanej zgodnie z systemem kształcenia zawodowego. Poprzez wzbogacanie wiedzy młodzieży chcemy promować rozwój polskiej wsi, rolnictwa i przemysłu okołorolnego.
W ramach Programu Tama Polska odwiedziła Szkoły o profile rolniczym w: Powierciu, Zagórowie, Objezierzu, Gnieźnie, Grzybnie, Grabonogu, Marszewie, Przybodzicach, Opatówku, Kaczkach Średnich.
Uczestników wykładów pozdrawiamy

Odkryj więcej
Opinie rolników Footer Farmer Testimonials Opowieści z pola Zobacz Tama Assist Footer Tama Assist Szeroki świat wiedzy Wejdź
Szybki kontakt Skontaktuj się z nami
Wsparcie terenowe Footer Field Support Zadzwoń po pomoc +48 507 430 666
Powrót do góry